تبلیغات
All Cheat Game Sega - رمز بازی سونیک ۲ در ادامه مطلب....


ãäæí ÇÕáí
ÕÝÍå ÇÕáí
ÇÑÊÈÇØ ÈÇ ãÏíÑíÊ           ØÑÇÍ ÞÇáÈ
 äÓÎå ÂÑ ÇÓ ÇÓ
[yahoo]
 
äæíÓäϐÇä
 
ãäæí ãæÖæÚÇÊ

 
ÂÑÔíæ

  مرداد 1388

 
ÕÝÍÇÊ

 
ØÑÇÍ ÞÇáÈ

 

 

.: رمز بازی سونیک ۲ در ادامه مطلب.... :.

 

ãæÖæÚ :

 

رمز بازی سونیک ۲ در ادامه مطلب....

Level select:
Use the sound test selection on the options menu. Choose sounds 19, 65, 9, and 17 (in that order) and press C after each selection. A chime will confirm correct code entry. Press Start. Hold A and press Start when Sonic and Tails appear at the title screen.

به زبان فارسی:

دراپشن صدا های شماره19, 65, 9,  ۱۷

را انتخاب کرده اجرا کرده استارت زده و A

را نگه دارید!

 

 [áíäß Çíä ÞÓãÊ]


ÇÑÓÇá äÙÑ

« äæíÓäÏå : Gamewinner Mkv «» ÊÇÑíÎ ÇÑÓÇá : یکشنبه 4 مرداد 1388 «» ÊÚÏÇÏ äÙÑÇÊ : »

 

áææí ÏæÓÊÇä
ãÍá áææí ÏæÓÊÇä
 
ÌÓÊÌæ


 
ÈÚÖí ÇÒ ÑÝÞÇ
بزگترین سایت رپ و بیت ایرانیان
 
äÙÑ ÓäÌí

 
ÂãÇÑ

ÇãÑæÒ :
ÈÇÒÏíÏ åÇí ÇãÑæÒ :
ÈÇÒÏíÏ åÇí ÏíÑæÒ :
ßá ãØÇáÈ :
ßá äÙÑåÇ :
ßá ÈÇÒÏíÏ åÇ :
ÇíÌÇÏ ÕÝÍå : - ËÇäíå

 


  

ãØÇáÈ ÞÈá ÇÒ Çíä...

 رمز های بازی تینی و تون
 رمز بازی شینوبی 2
 Dr.Mario
 رمز بازی سونیک ۲ در ادامه مطلب....
 رمز بازی سونیک ۱
 تمامی رمز های علادین
  تمامی رمز های مورتال کمبت 3
 

Desined By DT TITO