تبلیغات
All Cheat Game Sega - تمامی رمز های علادین


ãäæí ÇÕáí
ÕÝÍå ÇÕáí
ÇÑÊÈÇØ ÈÇ ãÏíÑíÊ           ØÑÇÍ ÞÇáÈ
 äÓÎå ÂÑ ÇÓ ÇÓ
[yahoo]
 
äæíÓäϐÇä
 
ãäæí ãæÖæÚÇÊ

 
ÂÑÔíæ

  مرداد 1388

 
ÕÝÍÇÊ

 
ØÑÇÍ ÞÇáÈ

 

 

.: تمامی رمز های علادین :.

 

ãæÖæÚ :

 

تمامی رمز های علادین در ادامه مطلب...

Aladdin

Cheat mode:
Press A, C, A, C, A, C, A, C, B(4) at the options screen. Cheat options such as level select, invincibility, and "freezability" (press Start to pause) will appear.

Level skip:
Pause game play and press A, B(2), A(2), B(2), A. A sound will confirm correct code entry.

Alternately, pause game play and press A, B(2), A, B(2), A, B(2), A(2), B(2), A, B(2). A sound will confirm correct entry.
 

Alternately, pause game play and press A(2), B(2), A(2), B(2), A. A sound will confirm correct code entry.
.

Level select:
Enter the "Options" menu and highlight the "Exit" option. Then, press L, R, Start, Select, X, Y, A, B on controller two. A sound will confirm correct code entry. Return to title screen. A level number will appear above the "Start Game" option. Hold L + R and press Up or Down to change the level or Left or Right to change the stage. When the selected level and stage is started, you will begin with ten full hearts.


Level Password
The Carpet Ride Jafar, Abu, Jasmine, Genie
Cave Of Wonders Genie, Abu, Aladin, Sultan
Inside The Lamp Jasmine, Jafar, Sultan, Jasmine
Jafar's Palace Abu, Aladdin, Genie, Jasmine
Escape From The Cave Genie, Jafar, Aladdin, Abu
The Pyramid Aladdin, Jasmine, Abu, Sultan
Final Fight Jafar, Jasmine, Aladdin, Jafar


Hint: Quadruple slash:
Press or hold Up, then press the sword button (A, B, C) for the Quadruple Slash.

 به زبان فارسی:

در اپشن رفته

A, C, A, C, A, C, A, C,

 

 [áíäß Çíä ÞÓãÊ]


ÇÑÓÇá äÙÑ

« äæíÓäÏå : Gamewinner Mkv «» ÊÇÑíÎ ÇÑÓÇá : یکشنبه 4 مرداد 1388 «» ÊÚÏÇÏ äÙÑÇÊ : »

 

áææí ÏæÓÊÇä
ãÍá áææí ÏæÓÊÇä
 
ÌÓÊÌæ


 
ÈÚÖí ÇÒ ÑÝÞÇ
بزگترین سایت رپ و بیت ایرانیان
 
äÙÑ ÓäÌí

 
ÂãÇÑ

ÇãÑæÒ :
ÈÇÒÏíÏ åÇí ÇãÑæÒ :
ÈÇÒÏíÏ åÇí ÏíÑæÒ :
ßá ãØÇáÈ :
ßá äÙÑåÇ :
ßá ÈÇÒÏíÏ åÇ :
ÇíÌÇÏ ÕÝÍå : - ËÇäíå

 


  

ãØÇáÈ ÞÈá ÇÒ Çíä...

 رمز های بازی تینی و تون
 رمز بازی شینوبی 2
 Dr.Mario
 رمز بازی سونیک ۲ در ادامه مطلب....
 رمز بازی سونیک ۱
 تمامی رمز های علادین
  تمامی رمز های مورتال کمبت 3
 

Desined By DT TITO